Kahramanmaraş İş Sağlığı ve Güvenliği | RİSK DEĞERLENDİRMESİ

  • kmarasisg

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

6331 sayılı kanun gereği çalışanı olan tüm iş yerleri risk değerlendirmesi yaptırması zorunludur.
İşverenler, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için Risk Değerlendirmesi yapmak durumun- dadır. İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti çerçevesinde yapılan Risk Değerlendirmesi Kahramanmaraş OSGB İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimi işbirliğinde hazırlanır.

Hazırlanan raporlar, Kahramanmaraş OSGB’de 3. Göz denetiminden geçirilerek firmalara teslim edilir. Kahramanmaraş OSGB, her firmanın risklerine özel raporlamalar yapar. İşletmelerin tüm riskleri görsel anlamda belirlenir ve Risk Değerlendirme raporları fotoğraflı halde firmaların değerlendirmesine sunulur. Risk Değerlendirmesi sadece bir gereklilik gibi görülmemeli, raporlamalar sonucunda önlenecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hem ülkenin hem de işletmelerin geleceği için büyük önem taşıdığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Ülkemizde 2010 yılında 62 bin 903 iş kazası ve 533 meslek hastalığı vakası meydana gelmiştir. 1.454 çalışan iş kazası ve meslek hastalıklarından dolayı hayatını kaybetmiştir.  Ülkemizde her gün 172 iş kazası meydana gelmekte, yine hergün iş kazaları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmekte, 6 kişi de sürekli iş görmez hale gelmektedir. Risk Değerlendirilmesi’nin ülkemizde bir iş kültürü haline gelmesi ile bu kayıplar önlenecek, işletmelerin sağlık giderleri azalacak, hizmet ve üretimde kalite artacaktır. Ayrıca ülkemiz uluslararası arenada prestij kazanacak, iş kazası ve meslek hastalıklarının gayri safi milli hasılada yarattığı yaklaşık yüzde 3’lük kayıp Türkiye’nin kalkınması için başka kaynaklara aktarılacaktır Risk Değerlendirmesi Hizmetleri hakkında 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği yayınlanmıştır. Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.