İlkyardım Eğitim Merkezimizde Sağlık Bakanlığı’ nca yayınlanan İlkyardım Yönetmeliği’ ne(tarih ve sayı) uygun koşullarda ilkyardımcı eğitimleri verilmektedir. Adı geçen yönetmelik tüm özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları için sertifikalı ilkyardımcı bulundurma zorunluluğu getirmiştir.

29.07.2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazeteye göre İlk yardımcı bulundurma zorunluluğu olan firmalarda değişiklik olmuştur. Buna göre;

İlkyardımcı bulundurulması

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

  1. a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  2. b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  3. c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

Program seçimi ihtiyaca göre kurumlara bırakılmaktadır.

Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri yalnızca Sağlık Bakanlığı’ ndan onay ve ruhsat almış kurumlar tarafından sertifikalı eğitmenlerce verilmekte, sınavları ise Sağlık Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. Ücretler her yıl Sağlık Müdürlüğün’ nce, komisyon tarafından o ile özel olmak üzere belirlenmektedir.

Sertifikaların geçerliliği 3 yıldır. 3 yıl sonunda sınavsız, güncelleme eğitimi verilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İÇİN TIKLAYINIZ…