İşyeri Hekimliğinde Kullanılan Laboratuvar Testleri

Genel sağlık değerlendirmesi, Maruziyete ait nonspesifik testler, Maruz kalınan ajan veya metabolitlerine ait testler, Genetik veya alerji testleri ve Kromozomal değişiklikleri bildiren testlerdir.
Genel sağlık değerlendirmesi ve maruziyete ait nonspesifik testler kapsamında kullanılan testler;
-Tam Kan Sayımı, Karaciğer fonksiyon testleri, Böbrek fonksiyon testleri, Tam İdrar Tetkiki, Portör Muayenesi, Hepatit Markerleri, Sedimantasyon gibi testlerdir.

Maruz kalınan ajan veya metabolitlerine ait testler ise endüstride kullanılan etken maddenin ya kendisinin ya da metabolitinin kanda, idrarda veya gaitada bakılmasıdır.
– Ağır Metaller (Kurşun, Kadmiyum, Kobalt, Alüminyum, Nikel, Arsenik, Mangan, Vanadyum, Bakır, Çinko gibi ağır metaller)
– Solventler ve metabolitleri (Fenol, Hippürik Asit, TCA, TCE, ALA, Metil Hippürik Asit, O-Cresol, Trans Mukonik Asit vb.)
– Fosforlu insektisitler (PseudoAsetil Kolin)
International Agency for Research on Cancer (IARC), kimyasal maddeleri insandaki karsinojenik etki risklerine göre beş gruba ayırmıştır:
– Grup 1. İnsanda Karsinojenik Etkililer
Arsenik ve bileşikleri, kadmiyum, krom (6 değerli), nikel ve bileşikleri bu gruptadır.
– Grup 2A. İnsanda Karsinojenik Etki Olasılığı Bulunanlar:
Cisplatin bu grupta yer almaktadır.
– Grup 2B. İnsanda Muhtemelen Karsinojenik Etkili Olanlar: Kurşun ve anorganik bileşikleri bu gruptadır.
– Grup 3. İnsandaki Karsinojenik Etkileri Yönünden Sınıflandırılabilir Olmayanlar
– Grup 4. İnsanda Karsinojenik Etkisi Olmayanlar