ODYOMETRİ TESTİ (GEZİCİ ARAÇTA İŞİTME YESTİ)

Tarama amaçlı odyometri: Tarama amaçlı yapılan Odyometri sıklıkla Saf ses Odyometrisidir. Her iki kulağa 250-500-1000-2000-4000-8000 Hz frekanslarındaki saf ton sesler sırasıyla dinletilir.
İşe girişlerde ve özellikle gürültüye maruz kalınan süreçte işitme kayıplarının tespiti ve erken korunma tedbirlerinin alınması için yıllık periyotta yapılması gerekli işitme testleridir. İşitme testi yapılacak kişi ses geçirmez bir özel odaya alınır ve kulaklıklar takılır.
Gürültüye maruz kalan çalışanlarda ortaya çıkan sağlık sorunları “işitmeyle ilgili sağlık sorunları” ve “işitmeyle ilgili olmayan sağlık sorunları” olmak üzere ikiye ayrılır.
Gürültü, işitme organlarına, kişi gündelik yaşamında fark etmese bile, zarar vermektedir. Bu zararı odiyometri testi ile tespit etmek mümkündür. Böylece maruziyete bağlı işitme kaybının önüne geçilmiş olur. İşitme testinde bu belirtiler ortaya çıkan kişi gürültüye maruz kalmayı sürdürürse bir süre sonra günlük yaşamında da işitme kaybını fark edecek duruma gelecektir.
Gürültü düzeyi 85 dB(A)’yı aşan alanlarda çalışanlara işitme testi yapılmak zorundadır. İşyerindeki sağlık riskleri ve işyeri hekiminin isteğine göre herhangi bir çalışan grubuna da yaptırılabilir.
Odyometri cihazımızın ve kabinimizin UBB(Ulusal Bilgi Bankası) kaydı mevcuttur. Kalibrasyonları genelgede belirtilen sürelerde yapılıp işyeri hekimine sunulmaktadır.
Odyometri kabini çift cidarlı üst düzey hastanelerde kurulmuş olan uluslararası standartlara uygun kabindir.
Odyometri testi gürültülü ortamda çalışanlara periyodik olarak yaptırılmalıdır. Ayrcı işe girişte ve işten ayrılırken de yaptırılmak zorundadır.
Odyometri testi, tecrübeli odyometrist tarafından yapılmaktadır, istek halinde KBB uzmanından danışmanlık hizmeti verilmektedir.