PORTÖR TARAMASI

Akciğer filmi,
Boğaz kültürü,
Gaita kültürü,
Gaita mikroskobisi
Klinik muayeneden oluşmaktadır.
Mobil sağlık tarama aracımızda alınan numuneler usulüne uygun koşullarda muhafaza edilerek, laboratuarda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır.