Spirometri:Bu test akciğerlerinize giren ve çıkan hava miktarını istirahatte, zorlu nefes alıp verme sırasında ölçerek aynı yaşta ,cinste, boyda kişilerden elde edilen değerlerle karşılaştırır. Solunum yollarında darlık olduğunda giren ve özellikle çıkan hava hızı azalır.
Solunum Fonksiyon Testi Gezici İSG aracımızdaki Sağlık Personeli tarafından çekilmekte ve Kadromuzdaki Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilmektedir.
Meslek hastalıklarının önemli bir bölümü toza bağlı oluşan Akciğer Hastalıklarıdır. Bu hastalıklar:
1.Mesleksel Astım: Mesleksel astım, iş yeri havasındaki tozlarla, gazlarla, buhar ve dumanlarla temas sonucu ortaya çıkan, hava yolu aşırı duyarlılığı ve değişken hava yolu daralmasıdır
2.Silikozis Serbest silis (silisyum dioksit) kristallerinin solunumla alınması-havanın solunması sonucu meydana gelen bir pnömokonyoz türüdür.Silikozis esas olarak kronik seyirli bir hastalıktır. Bununla birlikte toz konsantrasyonunun çok yüksek olduğu bazı durumlarda hızlı seyirli akut silikozis tablosu da olabilir.
3.Kömür işçisi Pnömokonyozu: Kömür tozuna maruziyet sonucunda ortaya çıkan pnömokonyoz türüdür. Hastalık esas olarak yer altı kömür madencilerinde görülmekle birlikte yer üstü kömür isçilerinde de olabilir. hastalarda hiçbir zaman silikozisteki kadar ileri derecede fibrozis olmaz.
4.Asbestozis:Asbest maruziyeti sonucu oluşan önemli bir sorun, akciğer kanseri ve mezotelyoma olgularıdır. Asbestin kullanıldığı işlerde çalınanlarda akciğer kanseri toplum genelinden 10-15 kat daha fazla sıklıkta görülmektedir.
5.Bisinozis:organik tozların solunmasından kaynaklanan dış kaynaklı alerjik alveol iltihabıdır (örnek olarak küflü samana bağlı ‘çiftçi akciğeri’; güvercin ve muhabbet kuşu döküntülerine bağlı ‘kuşçu akciğeri’; küflü arpa ve malta bağlı ‘malt işçisi akciğeri’).